Тарвага агнасан, барьсан, худалдаж авсан хүнийг гурван сая хүртэлх төгрөгөөр торгоно

2020 оны 07 сарын 20
Тарвага агнасан, барьсан, худалдаж авсан хүнийг гурван сая хүртэлх төгрөгөөр торгоно

Тарваган тахал нь мэрэгч амьтнаас хүнд халдварладаг байгалийн голомтот хурц халдварт өвчин юм.

Зөрчлийн тухай хуулийн 7.6 дугаар зүйлд:

  • Тарвага агнасан, барьсан,
  • Тээвэрлэсэн, хилээр гаргахыг завдсан,
  • Худалдсан, худалдаж авсан хуулийн этгээдийг 300 мянгаас гурван сая хүртэлх мянган төгрөгийн торгууль ногдуулна.

Түүнчлэн зөрчил үйлдэхэд ашигласан эд зүйл, хууль бусаар олсон орлогыг хураан, учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулна.


Онцлох мэдээ: