MYЭX-ны Б.Mягмар доктор(PhD)-ын зэрэг хамгааллаа

2020 оны 05 сарын 15
MYЭX-ны Б.Mягмар доктор(PhD)-ын зэрэг хамгааллаа

Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны дарга Б.Мягмар Олон улс судлал, удирдахуйн ухааны докторын зэрэг хамгааллуулах зөвлөлд “Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын хөдөлмөрийн удирдлагын судалгаа” сэдвээр удирдахуйн ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг амжилттай хамгаалжээ.

 


Онцлох мэдээ: